Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

Lưu lượng kế công nghiệp

Mã hàng: Lưu lượng kế 120 m3/h
 • Lưu lượng kế kiểu phao
 • Xuất xứ: Taiwan
 • Kiểu: gắn trên ĐƯỜNG ỐNG, dạng ống côn, nối đường ống bằng mặt bích nhựa
 • Chuyên dụng cho các hệ thống lọc nước công nghiệp
 • Đặt hàng (Hàng không có sẵn)
Mô tả sản phẩm:
 • Kiểu đồng hồ lưu lượng gắn trên đường ống, dạng ống côn, nối mặt bích
 • Làm từ vật liệu acrylic trong suốt
 • Lưu lượng: 120 m3/giờ
 • Áp suất họat động: 10Bar / 150 PSI (max)
 • Lắp đặt đơn giản, sử dụng dễ dàng.

Lưu lượng kế đo khí

 
Mã hàng: Lưu lượng đo khí
 • Lưu lượng kế kiểu phao đo lưu lượng khí
 • Xuất xứ: Taiwan
 • Dạng vuông: gắn trên BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Mô tả Lưu lượng kế đo khí
 • Kiểu lưu lượng kế gắn trên bảng điều khiển
 • Làm từ vật liệu acrylic trong suốt
 • Lưu lượng: 1 - 25 lít/phút
 • Áp suất họat động: 10Bar / 150PSI (max)
 • Nhiệt độ họat động: 80oC / 176oF

Lưu lượng kế vuông

 
Mã hàng: Lưu lượng kế vuông
 • Lưu lượng kế kiểu phao
 • Xuất xứ: Taiwan
 • Dạng vuông: gắn trên BẢNG ĐIỀU KHIỂN
Mô tả sản phẩm:
 • Kiểu lưu lượng kế gắn trên bảng điều khiển
 • Làm từ vật liệu acrylic trong suốt
 • Lưu lượng: 2 - 150 lít/phút tùy theo model
 • Áp suất họat động: 10Bar / 150PSI (max)
 • Nhiệt độ họat động: 80oC / 176oF (max)
 • Lắp đặt đơn giản, sử dụng dễ dàng.
Lưu lượng (lít/phút)
Kích thước ống
2~18
1/2"
 5~35
1"
10~70
1"
15~150
1"

Lưu lượng kế tròn

Mã hàng: LƯU LƯỢNG KẾ TRÒN LẮP TRÊN ĐƯỜNG ỐNG
 • Lưu lượng kế tròn
 • Xuất xứ: Taiwan
 • Kiểu tròn: gắn trên ĐƯỜNG ỐNG, hai đầu ren trong hoặc ren ngoài tùy loại.
 
Mô tả sản phẩm:
 • Kiểu lưu lượng kế gắn trên đường ống
 • Làm từ vật liệu acrylic trong suốt
 • Lưu lượng: 36 - 220 lít/phút tùy theo model
 • Áp suất họat động: 10Bar / 150PSI (max)
 • Nhiệt độ họat động: 80oC / 176oF (max)
 • Lắp đặt đơn giản, sử dụng dễ dàng.
Lưu lượng (lít/phút)
Kích thước ống
36
1" (Ø34)
70 1" (Ø34)
110
1" (Ø34)
150
1.1/2"
220 2"